Na terenie Miasta Wrocław funkcjonuje 5 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży finansowanych przez NFZ.

 Ośrodki te  prowadzą następujące podmioty lecznicze:
1.        Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” SP ZOZ, ul. Białowieska 74 A,
2.        Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dla dzieci i Młodzieży, ul. Wołowska 9,
3.        Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26-28,
4.        Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5,
5.        Fundacja „Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8A.

Ośrodki  środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zatrudniają psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, którzy udzielają pomocy i wsparcia w środowisku.
Do ośrodków mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.