TERAPEUTA NEST

Dyżury Terapeuty NEST w dniu 29.01. 2020 r.  i  12.02.2020 r. z przyczyn niezależnych od nas nie odbędą się. Zostaną one zrealizowane w dniach 01.02.2020 r. i 08.02.2020 r. w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

 

MEDIATOR

Dyżury Mediatora w dniach 10.02.2020 r. i 24.02.2020 r.  zostaną zrealizowane w godzinach od 17:00 do 19:00.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia.