Narzeczeni winni zgłosić się w parafii do swojego duszpasterza na przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Katecheza przedślubna w poradni rodzinnej obejmuje następujące tematy:

  • Rozwój i zagrożenia miłości małżeńskiej
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo (NPR)
  • Zagrożenia życia małżeńskiego – działania antyrodzicielskie
  • Dziecko największym darem małżeństwa

Oprócz katechez narzeczeni uczestniczą w trzech spotkaniach indywidualnych z doradcą życia rodzinnego.