Od 10 stycznia 2022 roku wznawia swoją pracę Poradnia Rodzinna przy Parafii
św. Jadwigi we Wrocławiu-Kozanowie.

Zapraszamy do korzystania
z pomocy Specjalistów.