mgr Dominika Tomczyszyn

DOMinika1

Jest pedagogiem, doradcą życia rodzinnego, terapeutą NEST oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Studiowała pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną. Ukończyła Studia Podyplomowe Nauk o Rodzinie, szkolenie z terapii NEST, Studium Treningu i Terapii Grupowej oraz szkolenie pierwszego stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia NEST Polska.

Od 2005 roku pracuje w poradnictwie. Wspiera osoby dorosłe, które doświadczyły traumatycznych przeżyć: wykorzystania, zaniedbania, przemocy, straty bliskiej osoby, tak by na nowo móc żyć nadzieją i budować swą codzienność w harmonii z ludźmi i samym sobą. Jako pedagog towarzyszy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych. Wspiera także ich rodziców w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.

mgr Iwona Zelman

Z wykształcenia jest psychologiem, psychoterapeutą oraz filologiem.  Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu – specjalność psychologia kliniczna, Filologię Polską na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkolenie na poziomie podstawowym z Racjonalnej Terapii Zachowania przy Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej. Doświadczenie zdobywa pracując na oddziale dziennym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Poradni Rodzinnej, w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, wieloletniej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego, pedagoga, potem psychologa w jednym z wrocławskich liceów i podczas pracy we własnym gabinecie. Wiedzę z zakresu terapii pogłębia w 4-letniej Szkole Terapeutycznej Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jest członkiem sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą. Wspiera także osoby dorosłe w kryzysach życiowych. Kompetencje zawodowe rozwija, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach rozwojowych oraz biorąc udział w konferencjach naukowych. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.

mgr Iwona Szylin
Psychoterapeutka i historyk filozofii. Prowadzi konsultacje terapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.  W swej pracy stosuje podejście integratywne z głównym akcentem na nurt psychodynamiczny. Wspiera osoby w kryzysach życiowych. Zajmuje się problematyką związaną z trudnościami w kontaktach społecznych, w relacjach rodzinnych, partnerskich czy zawodowych. Towarzyszy ludziom zmagającym się z ciężkimi dylematami egzystencjalnymi (w kontekście śmierci, straty bliskich, żałoby, traumy, poczucia samotności, utraty sensu i celu istnienia, itp.). Pomaga również w pracy nad niskim poczuciem własnej wartości, braku akceptacji siebie oraz w różnych innych trudnościach emocjonalnych, psychosomatycznych i cierpieniach psychicznych związanych z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Ukończyła całościowy, czteroletni kurs psychoterapii prowadzony przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej praca podlega stałej superwizji indywidualnej, a także grupowej. Ukończyła studia licencjackie w zakresie historii filozofii ze specjalizacją nauczycielską na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studia magisterskie na kierunku filozofia ze specjalizacją – komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych – Uniwersytetu Wrocławskiego.

mgr Elżbieta Senus
Ukończyła Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym.

mgr Natalia Trzeciak
Ukończyła Studia Nauk o Rodzinie, certyfikowany nauczyciel NPR.  

mgr Katarzyna Diduszko
Ukończyła studia magisterskie psychologii (Uniwersytet Wrocławski). Realizowała moduły edukacyjne dotyczące teorii i praktyki psychoterapii oraz psychologicznego wsparcia rodziny. W trakcie szkolenia w czteroletniej Szkole Psychoterapii Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Ukończyła Kurs podstawowy psychoterapii systemowej oraz Studium Terapii PoznawczoBehawioralnej. Odbyła również szkolenia z zakresu: podstaw prowadzenia interwencji kryzysowej, uzależnień behawioralnych, psychodramy, zaburzeń odżywiania oraz doradztwa psychologicznego. Obecnie psycholog w Pracowni Rozwoju Osobistego i Terapii GARDEN we Wrocławiu, a także w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Oleśnicy. Zajmuję się głównie pomocą w obszarze zaburzeń lękowych, depresji, kryzysów emocjonalnych, kryzysów w związku, przechodzenia przez trudny etap życiowy oraz problemach w relacjach.

mgr Piotr Stępień
Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 4 lat pracuję jako nauczyciel w szkole podstawowej nr 26 we Wrocławiu. W tym czasie pełnił funkcje wychowawcy na świetlicy (przez pierwsze 3 lata) oraz funkcję pedagoga specjalnego (obecnie). Wielokrotnie brał udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych pomiędzy uczniami. Ma za sobą dwa kursy z mediacji, moduł podstawowy oraz specjalistyczny – mediacje rodzinne.

mgr Krzysztof Grochowski
Krzysztof Grochowski – absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył etatową aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski.Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie pracuje również w Kancelarii Adwokackiej S. P. Grochowski Żurawski.