Mgr inż. Anna Heine

Ukończyłam Podyplomowe  Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym. Ponad dwadzieścia lat pracuję w poradni rodzinnej jako doradca życia rodzinnego i nauczyciel naturalnego planowania rodziny. Przez dwadzieścia lat byłam animatorem w ruchu Spotkania Małżeńskie. Specjalizuje się w zajęciach z osobami  planującymi założenie rodziny. Mam troje dorosłych dzieci.

 

 

 

 

 

 

Mgr Dominika Tomczyszyn

DOMinika1

Jestem pedagogiem, doradcą życia rodzinnego, terapeutą NEST oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Studiowałam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną. Ukończyłam Studia Podyplomowe Nauk o Rodzinie, szkolenie z terapii NEST, Studium Treningu i Terapii Grupowej oraz szkolenie pierwszego stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia NEST Polska.

Od 2005 roku pracuje w poradnictwie. Wspieram osoby dorosłe, które doświadczyły traumatycznych przeżyć: wykorzystania, zaniedbania, przemocy, straty bliskiej osoby,tak by na nowo móc żyć nadzieją i budować swą codzienność w harmonii z ludźmi i samym sobą. Jako pedagog towarzyszę dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych. Wspieram także ich rodziców w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.

Mgr Iwona Zelman

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz filologiem.  Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu – specjalność psychologia kliniczna, Filologię Polską na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkolenie na poziomie podstawowym z Racjonalnej Terapii Zachowania przy Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej. Doświadczenie zdobywam pracując na oddziale dziennym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Poradni Rodzinnej, w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, wieloletniej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego, pedagoga, potem psychologa w jednym z wrocławskich liceów i podczas pracy we własnym gabinecie. Wiedzę z zakresu terapii pogłębiam w 4-letniej Szkole Terapeutycznej Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jestem członkiem sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą. Wspieram także osoby dorosłe w kryzysach życiowych. Kompetencje zawodowe rozwijam, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach rozwojowych oraz biorąc udział w konferencjach naukowych. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

mgr Elżbieta Senus

Ukończyła Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Mgr Łukasz Nikel

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, nauczycielem akademickim. Studiowałem psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obecnie poszerzam swoją wiedzę w ramach studiów doktoranckich. Ukończyłem również 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy psychoterapeutycznej integruję różne ujęcia teoretyczne. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią rodzin, pomocą w kryzysach.