mgr Iwona Zelman

Z wykształcenia jest psychologiem, psychoterapeutą oraz filologiem.  Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu – specjalność psychologia kliniczna, Filologię Polską na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkolenie na poziomie podstawowym z Racjonalnej Terapii Zachowania przy Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej. Doświadczenie zdobywa pracując na oddziale dziennym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Poradni Rodzinnej, w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, wieloletniej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego, pedagoga, potem psychologa w jednym z wrocławskich liceów i podczas pracy we własnym gabinecie. Wiedzę z zakresu terapii pogłębia w 4-letniej Szkole Terapeutycznej Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jest członkiem sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą. Wspiera także osoby dorosłe w kryzysach życiowych. Kompetencje zawodowe rozwija, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach rozwojowych oraz biorąc udział w konferencjach naukowych. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.

mgr Iwona Szylin
Psychoterapeutka i historyk filozofii. Prowadzi konsultacje terapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.  W swej pracy stosuje podejście integratywne z głównym akcentem na nurt psychodynamiczny. Wspiera osoby w kryzysach życiowych. Zajmuje się problematyką związaną z trudnościami w kontaktach społecznych, w relacjach rodzinnych, partnerskich czy zawodowych. Towarzyszy ludziom zmagającym się z ciężkimi dylematami egzystencjalnymi (w kontekście śmierci, straty bliskich, żałoby, traumy, poczucia samotności, utraty sensu i celu istnienia, itp.). Pomaga również w pracy nad niskim poczuciem własnej wartości, braku akceptacji siebie oraz w różnych innych trudnościach emocjonalnych, psychosomatycznych i cierpieniach psychicznych związanych z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Ukończyła całościowy, czteroletni kurs psychoterapii prowadzony przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej praca podlega stałej superwizji indywidualnej, a także grupowej. Ukończyła studia licencjackie w zakresie historii filozofii ze specjalizacją nauczycielską na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studia magisterskie na kierunku filozofia ze specjalizacją – komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych – Uniwersytetu Wrocławskiego.

mgr Elżbieta Senus
Ukończyła Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym.

mgr Natalia Trzeciak
Ukończyła Studia Nauk o Rodzinie, certyfikowany nauczyciel NPR.  

mgr Katarzyna Diduszko
Ukończyła studia magisterskie psychologii (Uniwersytet Wrocławski). Realizowała moduły edukacyjne dotyczące teorii i praktyki psychoterapii oraz psychologicznego wsparcia rodziny. W trakcie szkolenia w czteroletniej Szkole Psychoterapii Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Ukończyła Kurs podstawowy psychoterapii systemowej oraz Studium Terapii PoznawczoBehawioralnej. Odbyła również szkolenia z zakresu: podstaw prowadzenia interwencji kryzysowej, uzależnień behawioralnych, psychodramy, zaburzeń odżywiania oraz doradztwa psychologicznego. Obecnie psycholog w Pracowni Rozwoju Osobistego i Terapii GARDEN we Wrocławiu, a także w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Oleśnicy. Zajmuję się głównie pomocą w obszarze zaburzeń lękowych, depresji, kryzysów emocjonalnych, kryzysów w związku, przechodzenia przez trudny etap życiowy oraz problemach w relacjach.

mgr Alicja Komsta
Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone szkolenie z psychoterapii organizowane przez Klinikę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje superwizji.
Doświadczenie zawodowe: Oddział Hematologii i Oddział Dzienny Leczenia Nerwic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Poradnie Zdrowia Psychicznego.

 

mgr Tomasz Bystry

Ukończył studia magisterskie w specjalności pedagogika zdrowia z psychodietetyką. Ukończył szkolenie Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz  Doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w pogłębionym programie terapii uzależnienia dla absolwentów szkół psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne). A także kurs Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin. Od dwóch lat jest osobą uczestniczącą w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

mgr Krzysztof Grochowski
Krzysztof Grochowski – absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył etatową aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski.Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie pracuje również w Kancelarii Adwokackiej S. P. Grochowski Żurawski.